Ingezonden nieuws

Wijdverbreid grensoverschrijdend gedrag bij publieke omroep

Een recent rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO), onder leiding van Martin van Rijn, onthult zorgwekkende patronen van grensoverschrijdend gedrag bij de landelijke publieke omroep. De bevindingen wijzen op een gebrek aan professionele en doortastende aanpak van dit gedrag door zowel de individuele omroepen als de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Drie op de vier doelwit grensoverschrijdend gedrag

Volgens het rapport geeft maar liefst driekwart van de respondenten aan in het afgelopen jaar doelwit of getuige te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag, waarbij 1484 medewerkers betrokken waren. De commissie benadrukt dat ze geschokt is door de ernst van de incidenten en de omvang van de betrokkenheid.

Rol van werkgever onderzocht

Naast het onderzoek naar het gedrag zelf, heeft de commissie ook gekeken naar de rol van werkgevers binnen de omroepen en heeft gesprekken gevoerd met verschillende functionarissen op alle niveaus. Uit deze gesprekken kwamen duidelijke patronen van grensoverschrijdend gedrag naar voren. De commissie-Van Rijn bepleit een versterking van het toezicht bij de publieke omroepen en begeleiding voor presentatoren, ook ter bescherming van henzelf.

Volgens de commissie begint de aanpak van grensoverschrijdend gedrag bij de kwaliteit van het leiderschap, wat volgens het onderzoek het grootste verschil maakt. “De laatste aanbeveling, ‘doe normaal tegen elkaar’, is dus ook niet zo moeilijk”, benadrukte Van Rijn tijdens de persconferentie.

Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan

De respondenten, afkomstig uit verschillende omroepen en programma’s, delen hun verhalen voornamelijk om een betere toekomst te creëren voor de nieuwe generatie. Het rapport, genaamd ‘Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan | De zoekgemaakte verantwoordelijkheid’, is gepresenteerd in Hilversum. Het onderzoek begon na een artikel in de Volkskrant in 2022 over vermeend grensoverschrijdend gedrag binnen het programma De Wereld Draait Door.

Bron origineel artikel: RTLnieuws.nl