Ingezonden nieuws

Veerkracht van werknemers neemt af: Boomers meest veerkrachtige generatie

Een recent Veerkracht-onderzoek uitgevoerd door Team Heartbeats en Integron onder 5.100 werkende Nederlanders toont aan dat de veerkracht van werkend Nederland is afgenomen tot een score van 7.3. Dit betekent een daling ten opzichte van voorgaand jaar. Opvallend is dat Boomers (64-79 jaar oud) naar voren komen als de meest veerkrachtige generatie, terwijl generatie Z (28 jaar en jonger) de laagste score heeft behaald. Het onderzoek, gebaseerd op het Mason’s Resilience Model, meet veerkracht aan de hand van vijf elementen: betekenis in het leven, positieve emoties, sociale steun, omgaan met tegenslag en fysieke gesteldheid.

Veerkracht werknemers neemt af

Gemiddeld daalt veerkracht

De gemiddelde veerkrachtscore van werkend Nederland is gedaald van 7.4 naar 7.3, voornamelijk door een afname in het ervaren van positieve emoties en sociale steun. Een ideale score op Veerkracht ligt op 7.8 of hoger, wat aantoont dat er nog ruimte is voor verbetering. Volgens Danielle van Gurp, CEO van Team Heartbeats, is veerkracht als een spier die getraind kan worden. Met invloed op zowel individuele veerkracht als die van medewerkers en organisaties als geheel.

Boomers top, Gen Z flop

Boomers blijken met een score van 7.7 de meest veerkrachtige generatie te zijn, met hogere scores op alle vijf de elementen. Generatie Z daarentegen scoort met een gemiddelde van 7.1 onder het landelijk gemiddelde, vooral op betekenis in het leven, omgaan met tegenslag en fysieke gesteldheid. Het verschil in veerkracht tussen Generatie Z en Boomers kan worden toegeschreven aan diverse factoren. Boomers hebben mogelijk meer veerkracht ontwikkeld door hun ervaringen met uitdagende periodes in de geschiedenis. Denk aan gebeurtenissen zoals economische recessies en sociale veranderingen. Hierdoor hebben ze wellicht effectievere manieren ontwikkeld om met tegenslagen om te gaan en zijn ze een stabielere werknemer dan Gen Z. Ook worden ze door velen gezien als een goede optie om de huidige krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

De rubberentegel generatie

Aan de andere kant groeit Generatie Z op in een tijd van technologische veranderingen en sociale media-invloeden, wat mogelijk bijdraagt aan hogere niveaus van stress en minder effectieve copingstrategieën. Daarnaast kunnen culturele verschillen in opvoeding en waarden ook een rol spelen in het veerkrachtniveau van beide generaties. Gen Z wordt soms de “rubberentegel generatie” genoemd vanwege de perceptie dat ze opgroeien in een cultuur die gericht is op het minimaliseren van risico’s en het beschermen van kinderen tegen falen of tegenslagen.

Deze term is afgeleid van het concept van rubberen tegels op speelplaatsen, die bedoeld zijn om de impact van een val te verzachten en letsel te voorkomen. Op dezelfde manier wordt gedacht dat Gen Z is opgevoed in een omgeving waarin ze minder worden blootgesteld aan moeilijkheden of uitdagingen. Waardoor ze mogelijk minder veerkrachtig zijn in het omgaan met tegenslagen en stressvolle situaties. Dit kan zorgen voor een generatie die meer geneigd is tot vermijding van risico’s en minder bereid is om zichzelf uit te dagen.

Veerkracht werknemers neemt af

Arbeidsbemiddeling zakt

De arbeidsbemiddelingsbranche maakt een drastische daling in veerkracht door, van een score van 7.5 naar 5.8. Deze daling geldt voor alle vijf de veerkrachtelementen, met de laagste scores voor positieve emoties en fysieke gesteldheid. Werknemers in deze branche geven aan zich minder gelukkig te voelen, slechter te slapen en ongezonder te eten.

Impact op uitzendbranche

Deze ontwikkeling kan enkele gevolgen hebben voor de uitzendbranche. Intercedenten kunnen investeren in programma’s die de veerkracht van flexwerkers vergroten. Denk hierbij aan programma’s zoals trainingen gericht op stressmanagement en welzijn. Het is waarschijnlijk dat de afname in veerkracht zal leiden tot een hoger verloop en lagere productiviteit. Tenzij er natuurlijk actie wordt ondernomen om de veerkracht van werknemers te versterken.

Intercedenten kunnen de veerkracht van flexwerkers binnen de uitzendbranche verbeteren door een positieve werkcultuur te bevorderen. Door open communicatie te stimuleren en een ondersteunende omgeving te creëren. Daarnaast kunnen ze programma’s opzetten gericht op het ontwikkelen van veerkracht. Trainingen over stressmanagement en coping-strategieën zijn een goede optie. Het is ook belangrijk dat intercedenten een ondersteunend netwerk opbouwen van middelen en diensten.  Zaken zoals counseling en financiële ondersteuning, kunnen flexwerkers helpen in tijden van stress of crisis.

Bron origineel artikel: Flexnieuws.nl

Deel dit bericht