Ingezonden nieuws

RET NV 2841-2022 (niet aangemeld)

Eenmalige uitkering van € 850 als je op 01-01-2022 in dienst was en op 28-02-2022 nog in dienst bent, naar rato dienstverband

Deel dit bericht