Ingezonden nieuws

Nederlandsche apparatenfabriek 664-2019

Standaard: loonsverhoging van 2,60%