Ingezonden nieuws

Aanpassing Wettelijk minimumloon (WML)

Verhoging van afgerond 10,15% zie Staatsblad voor actuele bedragen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-381.html