Ingezonden nieuws

Aanpassing Wettelijk minimumloon (WML)

Verhoging van 3,09% afronding op 3,10% zie Staatscourant voor actuele bedragen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-13508.html

Deel dit bericht