Ingezonden nieuws

Uitzendmarkt ervaart verdere terugval, administratieve sector in bijzonder zwaar getroffen

De recente ABU marktmonitor voor periode 2 van 2024 onthult een voortdurend somber scenario, met name voor de administratieve sector. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar daalde het aantal uitzenduren met 10%, wat resulteerde in een omzetdaling van 2%. De positieve trend die aan het einde van 2023 leek te ontstaan, is vrijwel volledig tenietgedaan.

Uitzendmarkt ervaart verdere terugval

Per sector

Sectorale verschillen blijven duidelijk zichtbaar in de nieuwste cijfers:

  • Administratieve sector: Een zorgwekkende daling van 18% in het aantal uitzenduren en een afname van 8% in omzet vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Hoewel het aantal uitzenduren met 5% afnam, steeg de omzet met 2% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Hier daalde het aantal uitzenduren met 9%, resulterend in een omzetdaling van 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Uitzendmarkt ervaart verdere terugval

Gezien de voortdurende neerwaartse trend in de uitzendmarkt, met name in de administratieve sector, is het voor uitzendbureaus belangrijk om proactief te reageren en zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Enkele strategieën die uitzendbureaus kunnen overwegen, zijn onder meer het diversifiëren van hun dienstenaanbod door zich te richten op sectoren die nog wel groei vertonen.

Daarnaast kunnen ze investeren in het verbeteren van hun online aanwezigheid en wervingsmethoden om nieuwe klanten en kandidaten aan te trekken. Het is ook belangrijk om de kosten te optimaliseren en efficiënter te werken om de impact van de omzetdaling te minimaliseren. Tot slot moeten uitzendbureaus blijven monitoren en anticiperen op marktontwikkelingen om snel te kunnen reageren op veranderingen en kansen te benutten.

Bron origineel artikel: ABU.nl

Deel dit bericht