Ingezonden nieuws

Kabinet stelt nieuwe regels voor concurrentiebeding

Het kabinet heeft plannen aangekondigd om het gebruik van concurrentiebedingen aan banden te leggen. Momenteel heeft het merendeel van de werknemers een dergelijk beding standaard in hun contract, maar nieuwe regels moeten dit veranderen.

De maatregelen

Volgens de voorgestelde maatregelen zouden werknemers een vergoeding moeten ontvangen als hun werkgever hen niet laat vertrekken. Deze vergoeding zou moeten gelden wanneer het concurrentiebeding wordt toegepast zonder duidelijke reden. Bovendien zouden werkgevers verplicht worden om aan te tonen welke zwaarwegende bedrijfsbelangen in het geding zijn. Een ander belangrijk aspect van de voorgestelde regels is dat het concurrentiebeding slechts voor maximaal een jaar mag gelden.

Nieuwe regels voor concurrentiebeding

Helemaal doorgeschoten

De voorgestelde maatregelen komen voort uit zorgen over het veelvuldige gebruik van concurrentiebedingen. Volgens vakbond CNV is dit gebruik “helemaal doorgeschoten” en worden werknemers in diverse sectoren onnodig belemmerd in hun mobiliteit op de arbeidsmarkt. Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat het huidige gebruik van concurrentiebedingen onwenselijk is en de mobiliteit op de arbeidsmarkt belemmert.

Nieuwe regels voor concurrentiebeding nodig

Arbeidsrechtexperts beschouwen de voorgestelde maatregelen als drastisch en verwachten dat veel concurrentiebedingen zullen verdwijnen als deze worden doorgevoerd. Dit kan met name gevolgen hebben voor sectoren zoals loodgieters, kappers en cv-monteurs, waar concurrentiebedingen momenteel vaak voorkomen. Hoewel de voorstellen positief worden ontvangen, pleit CNV voor verdere uitbreiding, met name wat betreft het schrappen van het concurrentiebeding voor werknemers die in de proeftijd worden ontslagen of die werkzaam zijn bij een failliet bedrijf.

De mogelijke gevolgen

De gevolgen van deze voorgestelde regels voor de uitzendbranche en de arbeidsmarkt zijn nog niet volledig duidelijk. De voorgestelde maatregelen kunnen echter de mobiliteit op de arbeidsmarkt vergroten en werknemers meer vrijheid geven om van baan te veranderen, wat op lange termijn een positief effect kan hebben op de flexibiliteit en dynamiek van de arbeidsmarkt. Maar of dit daadwerkelijk zal gebeuren blijft de vraag.

Bron origineel artikel: DVHN.nl

Deel dit bericht