Ingezonden nieuws

Meer maatwerk in nieuwe KPN arbeidsovereenkomst

In een recente ontwikkeling hebben de ongeveer 9.000 werknemers bij KPN uitzicht op een nieuwe, tweejarige collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met enkele afspraken die de arbeidsvoorwaarden vereenvoudigen en werknemers meer zeggenschap geven. De nadruk ligt op het omzetten van variabel loon naar vast loon, wat op zijn beurt een positieve invloed heeft op het pensioen.

Bovendien krijgen werknemers vanaf 2025 de beschikking over een ‘Flex en Boost’-spaarpotje, waarmee ze fiscaal gunstig diverse uitgaven kunnen doen, zoals het vergroenen van hun huis, het aflossen van studieschulden of zelfs het aankopen van KPN-aandelen.

De nieuwe afspraken

Diverse afspraken, variërend van werktijden en salarisschalen tot pensioenregelingen, zijn overeengekomen, waarbij veel voorstellen zijn overgenomen door KPN. Deze omvatten verbeterde regelingen met betrekking tot arbeid-zorgcombinaties, stages, verduurzaming van arbeidsvoorwaarden en zorg voor werknemers die te maken hebben met ingrijpend verlies. De verlenging van het sociaal plan blijft ongewijzigd, waardoor het totaalplaatje als een goede deal wordt beschouwd.

Lonen stijgen in tweejarige Cao

De nieuwe cao, die van kracht is van 1 januari 2024 tot 1 januari 2026, brengt loonsverhogingen met zich mee. Waarbij werknemers in lagere salarisschalen procentueel het meest profiteren.
De loonsverhoging ziet er als volgt uit:

Gemiddeld 3% per 1 februari 2024
2,5% per 1 juli 2024
Gemiddeld 3% per 1 januari 2025

Daarnaast tilt KPN het systeem van de relatieve salarispositie (RSP) naar een hoger niveau, waardoor werknemers de komende jaren een verbeterd salarisperspectief hebben.

Eigen spaarpotje voor werknemers vanaf 2025

Vanaf 2025 zullen KPN-werknemers niet alleen genieten van loonsverhogingen, maar krijgen ze ook de beschikking over een ‘Flex en Boost’-spaarpotje in plaats van het huidige cao-budget en variabele beloningen. Dit vaste loon, dat ook pensioenopbouw beïnvloedt, stelt werknemers in staat om het geld naar eigen inzicht te besteden. Dit kan variëren van directe storting op hun rekening tot fiscaal vriendelijk gebruik voor huisvergroening, studieschuldaflossing, aankoop van KPN-aandelen of het dekken van vakbondscontributies.

Maatwerk voor rouwverwerking en andere belangrijke afspraken

In lijn met een gezonde balans tussen werk en privé, zijn er in de nieuwe cao ook bepalingen opgenomen voor werknemers die te maken krijgen met ingrijpend verlies. Werknemers krijgen 5 dagen doorbetaald rouwverlof en maatwerk zal het uitgangspunt zijn voor een geleidelijke terugkeer naar werk. Daarnaast worden aanvullend geboorteverlof gedurende 5 weken volledig doorbetaald.

Tot slot is de stagevergoeding vastgelegd in de cao, met een bedrag van 600 euro bruto per maand voor een fulltime stage. Het sociaal plan, een vangnet bij reorganisaties, wordt ongewijzigd verlengd tot eind 2026.

Bron origineel artikel: CNVvakmensen.nl

 

Deel dit bericht