Ingezonden nieuws

Miljarden onbenut: Scholingsbudget blijft bijna helft ongebruikt liggen

Uit recent onderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat Nederlandse werkgevers jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget onbenut laten liggen. Dit betekent dat er momenteel enkele miljarden euro’s op de plank blijven liggen voor scholing, een situatie die aandacht vereist.

Kern van het probleem

Gebrek aan tijd wordt als een cruciale oorzaak voor dit fenomeen gezien. Werkdruk staat scholing in de weg, omdat het werk altijd prioriteit heeft. Daarnaast ervaren werknemers moeite bij het kiezen van de juiste opleiding of richting. Hier ligt een belangrijke taak voor werkgevers en leidinggevenden om werknemers te begeleiden bij deze keuzes.

Miljarden scholingsbudget blijft onbenut

Het onderzoek toont aan dat de meeste werkgevers een bedrag tussen de 500 en 1000 euro beschikbaar stellen voor scholing. Desondanks, miljarden scholingsbudget blijft onbenut. Ongeveer 75 procent van de 8,1 miljoen werkenden in Nederland heeft jaarlijks toegang tot een gemiddeld opleidingsbudget van 700 euro.

Miljarden scholingsbudget blijft onbenut

Impact op inzetbaarheid

Het niet benutten van deze budgetten kan ernstige gevolgen kan hebben voor de inzetbaarheid van werknemers. Zeker in sectoren waar fysiek zwaar werk verricht wordt kan dit gevolgen hebben. Het risico bestaat dat werknemers op termijn niet meer in staat zijn om hun werk uit te voeren, wat de productiviteit en concurrentiepositie van bedrijven kan schaden.

Meerdere oplossingen

Om het probleem van onderbenutte opleidingsbudgetten aan te pakken, zijn er verschillende oplossingen. Allereerst moeten werkgevers hun werknemers actiever informeren over de beschikbare mogelijkheden voor scholing. Het inzetten van werknemers die al een cursus of opleiding hebben gevolgd, kan anderen inspireren om ook gebruik te maken van het opleidingsaanbod.

Actieve stimulatie scholing

Het blijft van belang dat uitzendbureaus en inleners een actievere rol spelen, bij het stimuleren van scholing onder werknemers. Een mogelijkheid, om dit te bevorderen, is het invoeren van scholingsmogelijkheden in het reguliere werkproces. Hiermee kunnen werknemers gestimuleerd worden om tijd vrij te maken voor hun eigen ontwikkeling. Bovendien kan men overwegen om individuele opleidingsplannen op te stellen, die beter aansluiten bij de behoeften van zowel de flexwerker als de organisatie. Door deze maatregelen in te voeren, kunnen werkgevers het volledige potentieel van hun personeelsbestand benutten. Met deze aanpak, kan men gelijk de inzetbaarheid en productiviteit op lange termijn waarborgen.

Bron origineel artikel: NOS.nl