Geplaatst op: 6 juli 2021

Update factsheet normale arbeidsduur 1 juli 2021

Onder reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 1 juli 2021. Naast een gewijzigde verwijzing naar de normale arbeidsuur en de ADV in de cao Productiegerichte dierhouderij is er sprake van wijzigingen in de looptijd van de algemeen verbindendverklaring van cao’s opgenomen in de factsheet. Raadpleeg de meest recente factsheet hier.