Geplaatst op: 6 september 2021

Proeve van Bekwaamheid bij aanbestedingen, een vloek of zegen?

ZiPconomy

Om een aanbesteding te kunnen winnen hebben MSP’s en brokers te maken met ‘irrelevante’ kwaliteitsvragen, strenge vormvereisten en moeten zij vaak een Proeve van Bekwaamheid afleggen; binnen één dag enkele cv’s voorleggen of binnen een paar uur een casus uitwerken. Deze test stuit in de praktijk op veel kritiek. Wat schort eraan en wat is überhaupt het nut hiervan?

Proeve van Bekwaamheid bij aanbestedingen, een vloek of zegen?