Geplaatst op: 30 november 2020

Privacy by design & by default

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is opgenomen dat bij verwerkingen van persoonsgegevens de beginselen van ‘Data protection by design & by default’ moeten worden toegepast. Wat zijn die beginselen? Hoe kunnen we er invulling aan geven en wie moeten er wat mee?