Geplaatst op: 23 september 2021

Cao VGZ 2021 (3408) toegevoegd op Caoloon.com

De nieuwe cao VGZ 2021 (3408) is nu te raadplegen op Caoloon.com en is beschikbaar via de koppelingen. (de cao is niet aangemeld bij het ministerie van SZW)

– looptijd 01-06-2021 – 31-12-2022
– verhoging van 1,25% per 01-09-2021
– verhoging van 2,30% per 01-03-2022
– eenmalige uitkering van 1,25% over het salaris tussen 01-06-2021 en 01-09-2021
– aanpassing salarisschalen (J en L, en K en M worden de schalen JL en KM)
– toevoegen van een thuiswerkvergoeding

Zie voor meer informatie het akkoord op de website van de UNIE via de link bij de bron