Geplaatst op: 26 december 2021

Cao Hoger beroepsonderwijs 2021 (625) toegevoegd op Caoloon.com

De nieuwe cao Hoger beroepsonderwijs 2021 (625) is nu te raadplegen op Caoloon.com en is beschikbaar via de koppelingen. (de cao is per 10-12-2021 aangemeld bij het ministerie van SZW)

– looptijd 01-01-2021 – 31-03-2022
– loonsverhogingen van 2,00% per 01-02-2022
– verhoging loonschaal 1 naar € 1800,- per 01-02-2022
– eenmalige uitkering van € 880,- naar rato dienstverband per 01-11-2021

Zie voor meer informatie de cao op de site van SZW via de link bij de bron