Geplaatst op: 13 december 2021

Cao DHL Logistics 2021 (1915) toegevoegd op Caoloon.com

De nieuwe cao DHL Logistics 2021 (1915) is nu te raadplegen op Caoloon.com en is beschikbaar via de koppelingen. (de cao is niet aangemeld bij het ministerie van SZW)

– looptijd 01-04-2021 – 31-03-2022
– loonsverhogingen van 2,50% per 01-06-2021
– eenmalige uitkering van € 700,- naar rato dienstverband per 01-10-2021

Zie voor meer informatie het akkoord op FNV via de link bij de bron