Geplaatst op: 6 mei 2021

Akkoord cao Werken voor waterschappen (4086/1294)

Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao Werken voor waterschappen (4086/1294)

– looptijd van 01-01-2021 – 31-12-2021
– loonsverhoging van € 50 bruto per maand per 01-01-2021
– Voor de berekening van de toelage wachtdienst per uur aanpassing van salarisschaal 6 naar salarisschaal 9

Zie voor meer informatie over het akkoord de link bij de bron