Geplaatst op: 2 september 2021

Akkoord cao VGZ (3408)

De leden van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat, zodoende is er een akkoord bereikt voor de nieuwe cao VGZ (3408)

– looptijd 01-06-2021 – 31-12-2022
– verhoging van 1,25% per 01-09-2021
– verhoging van 2,30% per 01-03-2022
– eenmalige uitkering van 1,25% over het salaris tussen 01-06-2021 en 01-09-2021
– aanpassing salarisschalen
– toevoegen van een thuiswerkvergoeding

Bij de bron kan je het akkoord inzien