Geplaatst op: 4 juli 2021

Akkoord cao UWV (1849)

Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (1849)

– looptijd 01-01-2021 – 31-12-2021
– verhoging van 1,70% per 01-01-2021 minimum van € 60,- bruto per maand
– eenmalige uitkering van € 100,- bruto naar rato dienstverband
– thuiswerkvergoeding van € 43,40 per maand naar rato dienstverband

Zie voor meer informatie het akkoord via de link bij de bron