Geplaatst op: 13 juni 2021

Akkoord cao Textielverzorging (35)

Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao Textielverzorging (35)

– looptijd 01-07-2020 – 31-12-2021
– verhoging van 1,50% per 01-06-2021
– verhoging van 0,50% per 01-10-2021
– Het uurloon van deze CAO (LG 2 en hoger) zal niet lager zijn dan € 0,05 boven WML
– De 1 oktober verhoging is tot 31/12/2022 niet van toepassing voor werkgevers in
de door Corona zwaar getroffen marktsectoren, zoals de Retail (textielreiniging)
en de wasserijbedrijven die voor meer dan 50% voor de horecamarkt werkzaam
zijn.

Zie voor meer informatie over het akkoord de link bij de bron