Geplaatst op: 8 juli 2021

Akkoord cao Tentoonstellingsbedrijven (1193)

Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao Tentoonstellingsbedrijven (1193)

– looptijd 01-01-2021 – 31-12-2021
– verhoging van 1,25% per 01-09-2021
– eenmalige uitkering van € 150,- per december 2021
– aanpassing functiegebouw (nieuwe inschaling nodig)

Zie voor meer informatie de volledige cao via de link bij de bron