Geplaatst op: 20 mei 2021

Akkoord cao Productie en leveringsbedrijven (3335)

Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao Productie en leveringsbedrijven (3335)

– looptijd van 01-10-2020 – 30-04-2022
– loonsverhoging van 2,00% per 01-05-2021
– eenmalige uitkering van bruto € 400,- per juni 2021

Zie voor meer informatie over het akkoord de link bij de bron