Geplaatst op: 4 november 2021

Akkoord cao Primair Onderwijs (1494)

De leden van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord, zodoende is er een akkoord bereikt voor de nieuwe cao Primair Onderwijs (1494)

– looptijd 01-01-2021 – 31-12-2021
– loonsverhogingen van 2,25% per 01-01-2021 met terugwerkende kracht
– eenmalige verhoging eindejaarsuitkering van 6,3% naar 6,5% in december 2021

Bij de bron kan je het akkoord inzien