Geplaatst op: 13 september 2021

Akkoord cao Metalektro (grootmetaal) (487)

De leden van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat, dus is er een akkoord bereikt voor de nieuwe cao Metalektro (grootmetaal) (487)

– looptijd 01-12-2020 – 30-11-2022
– verhoging van 2,30% per 01-07-2021
– verhoging van 3,00% per 01-02-2022
– werknemers op 01-12-2020 in dienst krijgen een eenmalige uitkering van 2,30% over 7 maanden
– afschaffen jeugdlonen per 01-01-2022

Bij de bron kan je het akkoord inzien