Geplaatst op: 28 oktober 2021

Akkoord cao Groothandel in bloemen en planten (1547)

De leden van vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat, zodoende is er een akkoord bereikt voor de nieuwe cao Groothandel in bloemen en planten (1547)

– looptijd 01-07-2021 – 30-06-2023
– loonsverhogingen van 2,00% per 01-03-2022
– de minimum- en de maximumschaal worden per 1 maart 2022 met 1 % verhoogd
– loonsverhogingen van 2,00% per 01-03-2023
– aanpassing reiskosten vergoeding

Bij de bron kan je het akkoord inzien