Geplaatst op: 24 september 2021

Akkoord cao DHL Logistics (1915)

De leden van vakbond FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat, zodoende is er een akkoord bereikt voor de nieuwe cao DHL Logistics (1915).

– looptijd 01-04-2021 – 31-03-2022
– loonsverhogingen van 2,50% per 01-06-2021
– eenmalige uitkering van € 700,- naar rato dienstverband per 01-10-2021

Bij de bron kan je het akkoord inzien