Geplaatst op: 5 mei 2021

Aanmelding nieuwe cao WENB GEO (1471)

De nieuwe cao Grondstoffen Energie en Omgeving (1471) is aangemeld per 04-05-2021 bij het ministerie van SZW.

– looptijd van 01-01-2021 – 31-03-2022
– verhoging jeugdstaffel met 2,50% per 01-01-2021
– loonsverhoging van € 45,- bruto per maand per 01-03-2021
– verhoging van de minimum vakantie-uitkering met 1,00% per 01-03-2021
– eenmalige netto uitkering van € 100,- netto naar rato dienstverband per 01-03-2021
– loonsverhoging van 1,00% per 01-09-2021
– toeslag voor 3 ploegendienst toegevoegd voor Service en Proces van 17,80%

Zie voor de aangemelde cao de link bij de bron