Geplaatst op: 27 mei 2021

Aangepast onderhandelingsresultaat cao Gemaksvoedingindustrie (279)

Er is een aanpassing gedaan in het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao Gemaksvoedingindustrie (279)

– looptijd 01-07-2020 – 31-12-2021
– loonsverhoging van 1,65% per 01-05-2021
– eenmalige uitkering van 0,50% van het brutoloon

Zie voor meer informatie over het onderhandelingsresultaat de link bij de bron