Ingezonden nieuws

Compensatie van transitievergoeding voor de werkgever

Slapende dienstverbanden zijn dienstverbanden die worden voortgezet na beëindiging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Hierdoor blijven langdurig zieke werknemers in dienst maar ontvangen ze geen salaris. Dit wordt veelal door werkgevers gedaan om onder de betaling van een transitievergoeding uit te komen. Met ingang van de nieuwe wet wordt dit ontmoedigd.

 

Transitievergoeding

Indien een werkgever de transitievergoeding na twee jaar heeft betaald, is het vanaf nu mogelijk om de transitievergoeding (deels) terug te vorderen. Deze compensatieregeling geldt enkel voor vergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. De werkgever kan vervolgens een claim indienen bij het UWV om de transitievergoeding terug te vorderen. Er moeten echter wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, te weten:

• de werknemer is ontslagen door langdurige ziekte;
• de werknemer van rechtswege recht op een transitievergoeding;
• de werknemer heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

 

Compensatie

Zoals reeds vermeld wordt de transitievergoeding deels vergoed. De compensatie zal in de meeste gevallen lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. Verder is het belangrijk om de juiste documenten aan de UWV over te leggen, denk hierbij aan bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, de loonstroken en het bewijs dat de volledige transitievergoeding is betaald.

Bron: Rijksoverheid en UWV

Deel dit bericht