Ingezonden nieuws

AWVN: Belang van arbeidsmigratie voor Nederlandse economie is groot

Werkgeversvereniging AWVN deed onlangs een oproep om arbeidsmigratie genuanceerd te bekijken. Dit gebeurde tijdens kritische discussies aan de formatietafel. In een recente publicatie benadrukt AWVN het grote belang van arbeidsmigratie voor Nederland en roept op tot erkenning hiervan. AWVN stelt dat “een Nederlandse maatschappij en economie zonder arbeidsmigratie ondenkbaar is.” De toenemende arbeidsmarktkrapte en maatschappelijke uitdagingen worden onderstreept.

Negatief sentiment rondom arbeidsmigraten

Hoewel AWVN erkent dat er een negatief sentiment bestaat rondom arbeidsmigratie, voornamelijk door gerapporteerde misstanden en discussies over huisvesting. Benadrukt zij het positieve effect van arbeidsmigranten op de Nederlandse economie. Jaarlijks zijn ongeveer een miljoen arbeidsmigranten actief op de Nederlandse arbeidsmarkt, voornamelijk uit de EU. Ze zijn werkzaam in diverse sectoren zoals landbouw, groothandel, voedselverwerking en transport. Daarnaast komen er jaarlijks tienduizenden kennismigranten, met name wetenschappers, technici en ICT’ers uit landen buiten de EU naar Nederland.

Belang arbeidsmigratie Nederlandse economie

Minder arbeidsmigratie geen optie

AWVN concludeert dat minder arbeidsmigratie geen realistische optie is voor Nederland. Het stopzetten of verminderen van migratie zou leiden tot meer openstaande vacatures en negatieve gevolgen voor bedrijven in diverse sectoren. Bovendien zal de Nederlandse beroepsbevolking krimpen door vergrijzing, wat de noodzaak voor arbeidsmigranten verder benadrukt. De gevolgen van verminderde arbeidsmigratie zouden aanzienlijk zijn, waardoor sectoren zoals zorg en onderwijs onder druk komen te staan. Het is daarom belangrijk om het belang van arbeidsmigratie te erkennen.

Belang arbeidsmigratie Nederlandse economie

Praktische maatregelen zoals het bieden van ondersteuning en advies aan arbeidsmigranten kunnen helpen om de overgang te vergemakkelijken. Een verminderde arbeidsmigratie zou kunnen leiden tot een grotere druk op de Nederlandse arbeidsmarkt en mogelijk tot stagnatie in bepaalde sectoren. Al met al is het behoud en de ondersteuning van arbeidsmigratie van belang voor de Nederlandse economie. AWVN pleit voor een evenwichtige benadering van migratie, waarbij het potentieel van arbeidsmigranten wordt erkend en gewaardeerd.

Bron origineel artikel: Flexmarkt.nl

Deel dit bericht