Ingezonden nieuws

CBS: Het aantal zelfstandigen in de zorg is het afgelopen jaar toegenomen! 22.000 ZZP’ers erbij gekomen

Het aantal zelfstandigen in zorg toegenomen met circa 22.000 mensen, dit volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 waren er ongeveer 156.000 zelfstandigen in de zorg, een jaar later is dit aantal gegroeid naar 178.000. Driekwart van hen zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), terwijl de rest bestaat uit ondernemers met personeel en meewerkende familieleden.

Groei ZZP’ers in de zorg

De toename van zelfstandige ondernemers in de zorg, met een groei van 14 procent, overtreft de stijging op de algemene arbeidsmarkt (7 procent). Desondanks blijft het aandeel zelfstandigen in de zorg met ongeveer 11 procent lager dan het totale percentage in de beroepsbevolking (16 procent). Deze verschuiving heeft deels invloed op het aantal flexwerkers, dat is gedaald van 412.000 naar 406.000. Flexwerkers omvatten personen met een tijdelijk contract of een variabel aantal uren per week.

Zelf de keuze

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de belangrijkste reden voor het kiezen van zelfstandig ondernemerschap in de zorg is dat men zelf kan bepalen wanneer en hoeveel er wordt gewerkt.Mannen noemen vaak een hoger salaris, terwijl vrouwen vooral wijzen op de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren. Ongeveer 94 procent van de zelfstandigen in de zorg heeft eerder in dezelfde sector als werknemer gewerkt, waarbij ongeveer 1 op de 10 aangeeft terug te willen keren naar die situatie.

Bemiddelingskosten

Eerder dit jaar meldden verschillende ziekenhuizen dat het aantal zzp’ers in de zorg sterk toenam, wat leidde tot aanzienlijk hogere kosten. Zzp’ers ontvangen vaak een hoger uurloon dan werknemers in loondienst, maar werken vaak via bemiddelingsbureaus die ook commissies in rekening brengen bij zorginstellingen.

Bron origineel artikel: NOS

Deel dit bericht