Wijzigingen SNA-schema per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 zullen er wijzigingen in gaan voor het SNA-schema. De betreffende rapporten zijn opgenomen in...

Verbod op doorlenen van werknemers met een A1-verklaring per 1 juli 2023 onderdeel van de norm

Een in Nederland gevestigde SNA gecertificeerde onderneming moet op het moment dat zij personeel inleent aan wie een A1-verklaring...

Toelichting 2023-019 Inspectiefrequentie

De betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling is een risicoverhogende factor, waarvoor in principe geldt dat een onderneming iedere drie...

Toelichting interpretatierapport 2023-019 inzake de betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling

De betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling is een risicoverhogende factor, waarvoor in principe geldt dat een onderneming iedere drie...

Reglement Registratie en Reglement Inspectie-instellingen gewijzigd.

Op 31 mei 2023 is een nieuwe versie van zowel het Reglement Registratie als het Reglement Inspectie-instellingen van kracht...

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2023 verhoogd. U kunt de bedragen zoals deze per...

Jaarverslag 2022

2022 laat een stijging zien naar 4.859 gecertificeerde ondernemingen. Daarnaast hebben 820 ondernemingen zich aangemeld voor het keurmerk en...

Toevoeging cao-elementen Vleessector aan de NEN 4400-2 norm

Op verzoek van het Fonds Collectieve belangen voor de Vleessector zijn, in overleg met de inspectie-instellingen, de afgelopen tijd...

Ingangsdatum nieuwe norm NEN 4400-1 en publicatie nieuwe Handboek Normen

Vanaf 13 februari 2023 zal bij de inspecties voor het SNA-keurmerk bij Nederlandse ondernemingen de nieuwe versie van de...

Ingangsdatum nieuwe norm NEN 4400-1

Vanaf 13 februari 2023 zal bij de inspecties voor het SNA-keurmerk bij Nederlandse ondernemingen de nieuwe versie van de...

Brochure herziening SNA norm NEN 4400-1 begin 2023

Periodiek wordt door de inspectie-instelling getoetst of uw onderneming aan de eisen van het SNA-Keurmerk voldoet. Nu vindt er...

Begin 2023 nieuwe norm NEN 4400-1

De voorgenomen wijzigingen in de norm zijn: actualisering in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving; de...

Nieuwe update factsheet normale arbeidsduur

Vanwege aanpassingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring (AVV) in cao’s, opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur, vindt u...

Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden eindigt per 31 maart 2022

De overheid heeft verschillende tijdelijke maatregelen getroffen om de economische impact van het coronavirus te verzachten. Eén van deze...

Voorstel voor invoering verplichte certificering

Minister Van Gennip van SZW heeft op 5 juli jl. haar hoofdlijnenbrief over een verplicht certificeringsstelsel naar de Tweede...

1 2 3