Cao Drogisterijbranche (518) toegevoegd

Cao Drogisterijbranche (518) toegevoegd op Caoloon.com

Nieuwe tabellen cao Retail non-food (727)

De nieuwe tabellen voor de cao Retail non-food (727) per 01-07-2020 zijn toegevoegd op Caoloon.com. Het betreft hier een...

Akkoord cao Ambulancezorg (696)

Akkoord voor de cao Ambulancezorg (696) – looptijd van 01-01-2020 t/m 30-06-2021 – verhoging van 5,00% per 01-01-2020 –...

Voorstel werkgevers cao Openbare Bibliotheken (214) en Kunsteducatie (429)

Voorstel vanuit de werkgevers voor een gezamenlijke cao voor Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie. – looptijd van 01-07-2020 t/m 30-06-2021...

Akoord cao Sociale Werkvoorziening (1345)

Akkoord voor de cao Sociale Werkvoorziening (1345) – looptijd van 01-01-2020 t/m 31-12-2020 – verhoging van 1,60% (wml) per...

Regeling M en T cao’s (822, 824, 826, 827 en 2297)

Door de uitzonderlijke situatie van de coronacrisis hebben de vakbonden en werkgevers een tijdelijke, aangepaste afspraak gemaakt. Dit is...

TTW cao Kinderopvang (1612)

Tussentijdse Wijziging van de cao Kinderopvang voor kindercentra en gastouderbureaus (1612)

Akkoord verlenging cao Museum (979)

De leden van vakbonden hebben ingestemd met het ongewijzigd verlengen van de cao Museum (979) tot 01-04-2021

Akkoord cao Hoger beroepsonderwijs (625)

De leden van CNV zijn akkoord gegaan met de nieuwe cao Hoger beroepsonderwijs (625) – looptijd van 01-04-2020 t/m...

Akkoord FNV verlenging cao Beroepsgoederenvervoer (TLN) (21)

De leden van vakbond FNV hebben ingestemd met het ongewijzigd verlengen van de cao Beroepsgoederenvervoer (TLN) (21) tot 31-12-2020

TTW cao Groothandel in Bloembollen (1841)

Tussentijdse Wijziging van de cao Groothandel in Bloembollen (1841)

TTW cao Uitzendkrachten ABU (633)

Tussentijdse Wijziging van de cao Uitzendkrachten ABU (633) – Nieuwe lonen per 01-07-2020 toegevoegd

Verhoging cao’s op Caoloon.com aangepast

De cao’s op Caoloon.com zijn aangepast aan de loonsverhoging per 1 juli 2020. Zowel de initiële loonsverhogingen als de...

Akkoord cao Hoveniers (243)

Akkoord over ongewijzigde verlenging met één jaar voor de cao Hoveniers (243) – looptijd van 01-07-2020 t/m 30-06-2021 De...

AVV cao Vleessector (573)

Algemeen Verbindend Verklaring van de cao Vleessector (26) looptijd: 19-05-2020 – 31-12-2020.

1 57 58 59 60 61 63