Geplaatst op: 21 september 2021

TTW cao Groothandel in bloembollen 2021 (1841 toegevoegd

Er is een tussentijdse wijziging voor de cao Groothandel in bloembollen 2021 (1841) aangemeld bij het ministerie van SZW.

In de tussentijdse wijziging is het volgende relevante artikel veranderd:

De tekst van Artikel 06.01 lid 2 leeftijdsschaal op pagina 21 was:

Wijziging treedt op met ingang van de maand volgend op die waarin de verjaardag van de
werknemer valt .

En wordt:

Wijziging gaat in met ingang van de verjaardag van de werknemer

In de bron is het hele cao-document in te zien